E-Academy by DITP

@e-academy

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กระทรวงพาณิชย์ ถนนรัชดาภิเษก

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900

ติดต่อสถาบัน

โทร.: 02 507 7999 ต่อ 8158, 8109, 8145, 8158, 8146
โทรสาร: 02 547 4298

สายด่วนโทร: 1169
อีเมล: nea@ditp.go.th